Om Hördegårds Entreprenad

Hördegårds Entreprenad

Miljövänlig ogräsbekämpning med vanligt vatten

Företaget startades av Daniel Hördegård 2016 och vi utgår från Myresjö strax utanför Vetlanda mitt i Småland. Vi bekämpar ogräs och oönskad växtlighet på ett miljömässigt sätt, detta med hjälp av vanligt vatten som värms upp till 98 grader och sprutas på växtligheten via ett frontmonterat sensoraggregat.
Vi har även handaggregat där våra fordon inte kommer åt.

Vi erbjuder våra tjänster till:

 • Kommuner
 • Fastighetsbolag
 • Kyrkogårdsförvaltningar
 • Flygplatser
 • Industrier
 • Privatpersoner
 • Trafikverket
 • Vägföreningar
 • Med flera
top

Kvalitetspolicy

Hördegårds Entreprenads målsättning är att företaget bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete för både vår egen skull och för våra kunders krav och förväntningar. Målet är att på ett effektivt och miljövänligt sätt tillgodose våra kunders önskemål att bekämpa ogräs och oönskad växtlighet. 
 

Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan

Vi ska därför

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring mijöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra uynyttjandet av våra resurser inom företaget

Miljöorganisation

Från och med 2018 drivs miljöfrågorna av utsedd miljöansvarig på företaget. Genom den miljöansvarige ökas på detta vis samordningen och integreringen i verksamheten tillsammans med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes redan 2017, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Hållbarhetspolicy

Hördegårds Entreprenads målsättning är att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor på alla nivåer i företaget. Hållbarhetsarbetet ska bedrivas miöjömässigt, socialt och ekonomiskt.

logo ant blanko

Kontakta oss

Daniel Hördegård
Telefon: 073-544 35 85

E-post: daniel@hentab.se


Arne Carlsson
Telefon: 070-642 36 02
E-post: arne@hentab.se